Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
Havalı Ve Ateşli Silahlar Aday Hakem Kursu

Tarih: 27 Haziran 2018 Çarşamba

Federasyonumuzun 2018 yılı faaliyetleri kapsamında; Havalı ve Ateşli Silahlar Aday Hakem Kursu 16-19 Temmuz 2018 tarihinde Samsun'da yapılacaktır.

Söz konusu kurs için toplam katılımcı sayısı 35 olarak belirlenmiş olup, Türkiye genelindeki hakem dağılımı göz önünde bulundurularak atıcılık faaliyetlerinin yoğun olduğu illere katılım hakkı verilmiştir.

Buna göre; Samsun iline 10, faaliyet gösteren ve hakem ihtiyacı olan diğer illerden Sakarya iline 5, Ordu iline 5, Kayseri iline 5, Giresun iline 5, Trabzon iline 5 kişilik katılım hakkı verilecek olup, bu illerden yeterli başvuru olmaması durumunda hakem ihtiyacı olan diğer illerden yapılabilecek başvurular değerlendirmeye alınabilecektir.

İl Müdürlükleri kontenjanları dâhilinde başvurabilecek adayların, 10 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar  online başvuru formu ile başvurularını yaparak 300,00 TL. kurs ücretini Federasyonumuzun banka hesabına yatırmaları ve ücret dekontunu adresine ya da Federasyonumuzun   0 312 311 68 75 numaralı faksına göndermeleri gerekmektedir. (Dekontun açıklama bölümünde ‘Havalı-Ateşli Silahlar Hakem Kurs Ücreti’ yazmalıdır)

Katılımcıların belirlenmesi sürecinde, Federasyonumuzun Hakem Juri ve Gözlemci Talimatında belirtilen koşulların yanı sıra, yabancı dil, eğitim durumu, bilgisayar ve bilgi teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan adaylar kontenjan dâhilinde öncelikli olarak kaydedilecek olup, başvurusu kabul edilmeyen adayların yatırdıkları başvuru ücretleri banka hesaplarına iade edilecektir.

Hakem Olabilme Şartları :

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Milli Sporcularda bu şart aranmaz)
 3. On sekiz yaşını tamamlamış ve 40 (kırk) yaşından gün almamış olmak, ( Milli Sporcularda ve en az 5 Federasyon yarışmasında lisanslı faal sporculuk ya da antrenörlük yapmış olduğunu belgeleyenlerde 40 yaş şartı aranmaz)
 4. Sağlık durumu itibarıyla hakemlik yapmaya uygun olmak,
 5. Yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hüküm giymemiş olmak,
 6. Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarınca bir defada altı aydan fazla bir ceza ile cezalandırılmamış olmak,
 7. Merkez Hakem Kurulunca açılan veya açılmasına izin verilen aday hakem kursu sonunda yapılacak, yazılı ve uygulamalı sınavların her birinden ayrı ayrı en az 70 ‘er puan almak,
 8. Aday Hakem Kursu programına göre yapılan derslere eksiksiz katılım sağlamış olmak.

 İstenilen Belgeler :

 1. T.C. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Diploma ya da öğrenim belgesi,
 3. Hakemlik yapmaya elverişli olduğunu belgeleyen sağlık raporu,
 4. Adli Sicil kaydı, (Son 6 ay içerisinde alınmış olmalı)
 5. İl ceza yazısı, (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak)
 6. Vesikalık fotoğraf (4 Adet)
 7. Banka dekontu

Banka Hesap Bilgileri :

Teb -  Gaziosmanpaşa Ankara Şubesi

Iban: TR40 0003 2000 0000 0053 5451 41

Online Başvuru Formu için tıklayınız.