Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
Tesisler ve Poligon Projeleri Değerlendirme Kurulu

Tesisler ve Poligon Projeleri Değerlendirme Kurulu

Bekir YILDIRIM Başkan
Mehmet PALABIYIK Üye
Kamil KAVURAN Üye
Mustafa ATALAY Üye
Hakan ONEL Üye