Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
Denetleme Kurulu

        Denetleme Kurulu

Hasan ÇELİK Başmüfettiş Kurul Başkanı
Olgun GÜNEY Muhasebe Uzmanı Üye
Serdar GAZEL Gelir Uzmanı Üye
Dr. Hayri DEMİR Akademisyen Üye
Naim CENGİZ Emniyet Müdürü  Üye